Vijay-Rupani

Manohar Parrikar- Goa
Manohar Lal Khatter- Haryana