Abhay Deol’s Ek Chalis Ki Last Local

Aishwarya Rai’s Raincoat
Rahul Bose’s Shaurya